Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα leasing με Pcflex

Επιλογή προγράμματος

Οικονομικό όφελος

Φορολογικά προνόμια

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Εγγύηση σωστής λειτουργίας προϊόντων

Συχνές Ερωτήσεις

Τι επιλογές έχω μετά την λήξη του προγράμματος;

Μετά την λήξη του προγράμματος που έχει συμφωνηθεί μπορείτε να προχωρήσετε στην ανανέωση του συμβολαίου, είτε στην επιστροφή των προϊόντων. Επίσης, μπορείτε να ανανεώσετε τον εξοπλισμό με έναν ακόμα πιο σύγχρονο ύστερα από συνεννόηση μαζί μας.

Τι θα συμβεί αν διακόψω το πρόγραμμα μου;

Αν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα μπορείτε να επιστρέψετε τον εξοπλισμό. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να λάβετε πίσω την χρηματική εγγύηση που ισούται με ένα ετήσιο μίσθωμα όλου του εξοπλισμού.

Ένα προϊόν μπορεί να γίνει δικό μου μετά από κάποιο διάστημα;

Μετά την λήξη του προγράμματος αν επιθυμείτε να κάνετε δικό σας όλο τον εξοπλισμό ή ένα μέρος αυτού μπορεί να γίνει με ένα χρηματικό ποσό το οποίο, θα συμφωνηθεί κατά την έναρξη του προγράμματος.  

Τι γίνεται στην περίπτωση ζημιάς ή απώλειας ενός προϊόντος;

Στην περίπτωση που πάθει ζημιά ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται ένα μέρος από την αρχική χρηματική εγγύηση που έχετε καταβάλει που ισούται με ένα ετήσιο μίσθωμα όλου του εξοπλισμού, προκειμένου να επισκευαστεί. Σε περίπτωση απώλειας ενός μέρους ή ολόκληρου του εξοπλισμού δεν επιστρέφεται η αρχική χρηματική εγγύηση που έχετε καταβάλει.

 

Τι πρέπει να πληρώσω προκειμένου να ξεκινήσω το leasing;

Για να μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλετε την αρχική χρηματική εγγύηση καθώς και το χρηματικό ποσό για ένα ετήσιο μίσθωμα.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός προγράμματος;

Η χρονική διάρκεια ενός προγράμματος είναι απαραίτητα για τρία χρόνια.